Standardy i symbole

Snickers Workwear - Polska

Te symbole pomogą Ci znaleźć wlaściwą odzież. Służą jako wskazówki w opisach produktów. Zastosowanie mają następujące oznaczenia:

CECHY ODZIEŻY SWW | STANDARDY OCHRONY | INSTRUKCJE DOT. PRANIA | PatentY I ZAReJESTROWANY WSPÓLNOTOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY

FUNKCJE ODZIEŻY Snickers Workwear

System pozycjonowania nakolanników KneeGuard™
Multi pocketKieszenie podramienne MultiPocket™
Mobile phoneKieszeń na telefon komórkowy

StandardY OCHRONY

Rozporządzenie PPE (EU) 2016/425

Ogólnym celem rozporządzenia w sprawie środków ochrony osobistej (PPE) jest określenie zasad dotyczących sprzętu zaprojektowanego i wyprodukowanego w celu ochrony użytkownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami dotyczącymi zdrowia lub bezpieczeństwa.

Od Dyrektywy PPE 89/686/EEC do Regulacji PPE (EU) 2016/425

Rozporządzenie zastąpiło dawną dyrektywę PPE 89/686 / EWG w dniu 21 kwietnia 2018 r. Nowe rozporządzenie odzwierciedla nowe technologie i procesy opracowywania i wprowadzania Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) na rynek. Oprócz uwzględnienia nowych technologii, nowa regulacja została opracowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów i zapewnienia uczciwej konkurencji między firmami i rynkami.

Nowe rozporządzenie nie będzie musiało być transponowane do prawa krajowego każdego państwa członkowskiego, ponieważ jest wiążącym aktem prawnym. Może być zastosowane w całej UE bez potrzeby uchwalania odrębnego ustawodawstwa krajowego. Obejmuje ono również członków EOG / EFTA (Liechtenstein, Norwegia, Islandia). Kraje objęte określonymi umowami wspólnotowego dorobku prawnego - acquis communautaire - (Szwajcaria, Turcja) są również zobowiązane do stosowania tego rozporządzenia.

Główne zmiany związane z nowym rozporządzeniem są następujące:

  • obowiązki nakreślone dla importerów i dystrybutorów, w tym sklepów internetowych
  • do produktu musi być dołączona deklaracja zgodności UE lub ulotka dla użytkownika musi zawierać odpowiednie informacje, w tym również zawierać adres strony internetowej, gdzie można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE
  • dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności UE muszą być dostępne przez 10 lat od momentu wprowadzenia produktu na rynek
  • obowiązkowy maksymalnie pięcioletni okres ważności certyfikatu
  • producent musi podać na produkcie lub, jeśli nie jest to możliwe ze względu na rozmiar lub charakterystykę produktu, na jego opakowaniu i/lub w dołączonej dokumentacji: (1) swoją nazwę, (2) zarejestrowaną nazwę handlową lub markę oraz (3) pojedynczy adres, pod którym można się z nim skontaktować
  • produkty muszą być oznaczone numerem typu, serii lub partii
  • każdy właściwy organ nadzoru rynku jest uprawniony i powinien móc skontaktować się bezpośrednio z podmiotem gospodarczym, nawet jeśli ma on siedzibę w innym państwie członkowskim

W rozporządzeniu określono różne kategorie ŚOI, takie jak odzież robocza, która jest regulowana przez EN ISO 13688: 2013; rękawice robocze, regulowane przez EN 420: 2003 + A1: 2009; oraz środki ochrony oczu, uszu i stóp.

Więcej informacji na stronie: European Commission


ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE).

Kiedy jedynie znak CE („Conformité Européenne” – „Zgodność z dyrektywami UE”) jest użyty w opisie naszych spodni, odnosi się on do ochrony kolan. Jest również wykorzystywany, aby poinfomować, że nasze rękawice robocze spełniają normy CE.


EN 342 - ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED ZIMNEM

EN 342 określa wymagania i właściwości odzieży zaprojektowanej w celu ochrony przed ochłodzeniem ciała w zimnym środowisku. Możliwe jest certyfikowanie pojedynczej sztuki odzieży, jaki i całego ubrania składającego się z kilku warstw.

Noszenie kilku warstw jest doskonałym sposobem na zwiększenie izolacji i zwiększenie ochrony przed zimnem. Ubiór warstwowy ułatwia również dostosowanie się do gwałtownych zmian temperatury.

Należy pamiętać o unikaniu pocenia się podczas przebywania na zimnie, ponieważ absorpcja wilgoci stopniowo zmniejsza izolację. Dodatkowo wiatr zwiększa potrzebę ochrony.

Norma EN 14058 jest blisko powiązana z EN 342. EN 14058 wymaga niższego poziomu ochrony i dotyczy odzieży zaprojektowanej do pracy w zimnym środowisku np. w chłodniach (do przechowywania żywności, itp.).

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 1.1 MB)


EN 343 - ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED DESZCZEM

Deszcz nie powduje tylko przemoknięcia, ale również ma wpływ na ochłodzenie organizmu i spadek wydajności w pracy. EN 343 określa właściwości i wymagania ubrań chroniących przed deszczem. Norma określa odporność na przenikanie wody przez tkaninę odzieży oraz szwy oraz oporność na przenikanie pary wodnej. Obie cechy dzielą się na trzy klasy - 1, 2 i 3 - gdzie 3. poziom oznacza najlepsze parametry.

Należy pamiętać, że chociaż certyfikowany produkt chroni przed deszczem, użytkownik może być jeszcze mokry i zimny od środka w wyniku intensywnego pocenia się i braku skutecznej wentylacji (oddychalności) odzieży. Aby zminimalizować akumulację pary wilgoci (potu) z ciała, użytkownik powinien wybierać odzież dopasowaną do poziomu intensywności pracy. Im większa intensywność, tym wymagana jest większa oddychalność i na odwrót.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 258 kB)


EN ISO 20471 - ODZIEŻ O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI

EN ISO 20471 określa wymagania dotyczące odzieży sygnalizującej wizualnie obecność użytkownika. W normie sformułowano wymagania dotyczące kolorów i odblaskowości, a także minimalną powierzchnię i rozmieszczenie elementów fluorescencyjnych i odblaskowych..

Norma obejmuje trzy różne klasy, w których klasa 3 oznacza najwyższą widzialność. Dla każdej klasy, określony jest rozmiar powierzchni i odpowiednie umiejscowienie wszystkich materiałów fluorescencyjnych, odblaskowych i kontrastowych. Przy obliczaniu powierzchni poszczególnych materiałów nie można zamieniać elementów fluorescencyjnych z odblaskowymi ze względu na ich odmienne zastosowanie.

Odzież można łączyć w celu uzyskania lepszej widzialności i klasy. Jednak nie zawsze jest tak, że 1 + 2 równa się 3. Wszystko zależy od wielkości powierzchni odpowiedniego materiału (fluorescencyjnego i odblaskowego).

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 240 kB)


EN 388 - RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich rodzajów rękawic ochronnych w kwesti zagrożeń fizycznych i mechanicznych związanych ze ścieraniem, przecięciem ostrzem, przedarciem, przebiciem i, w stosownych wypadkach, uderzeniem. Poziom ochrony jest określany na podstawie wyniku testu - im wyższa cyfra lub rosnąca litera, tym większy poziom ochrony. Wyniki są pokazywane za pomocą piktogramu, który pozwala w jasny sposób zrozumieć właściwości rękawic..

a. Odporność na ścieranie: w oparciu o liczbę cykli wymaganych do przetarcia próbki rękawicy. Odporność na ścieranie mierzy się liczbą cykli wymaganych do powstania dziury. Najwyższy poziom to 4 - odpowiada 8000 cykli.

b. Oporność na przcięcie ostrzem tarczowym: w zależności od liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem tarczowym pracującym ze stałą prędkością. Współczynnik określa się na drodze porównywania rezultatu z wynikiem testu uzyskanym z materiałem wzorcowym. Najwyższa ochrona ma wartość 5 i jest równa indeksowi wynoszącemu 20.

c. Odporność na rozdarcie: w zależności od siły wymaganej do rozerwania próbki. Odporność na rozdarcie określa się jako siłę konieczną do rozdarcia prostokątnej próbki naciętej w połowie długości. Wymagane jest całkowite rozdarcie próbki. Najwyższa ochrona wynosi 4 i równa jest 75 N.

d. Odporność na przebicie: w zależności od siły wymaganej do przedziurawienia próbki ostrzem o standardowym rozmiarze, poruszającym się z prędkością (10 cm/min). Najwyższy poziom wynosi 4 i jest równy 150 N.

We wszystkich przypadkach 0 oznacza najniższy poziom ochrony jaki występuje. Wymagane są oznaczenia dla każdego poziomu zabezpieczenia. Poziomy zabezopieczenia są wyświetlane przy piktogramie.

e. Odporność na przecięcie ostrzem prostym: w oparciu o prowadzenie prostego ostrza wzdłóż próbki aż do momentu pojawienia się przecięcia. Pomiar dotyczy obciążenia przyłożonego do ostrza, aby spowodować przecięcie o długości ponad 20 mm. Poziomy ochrony zawierają się w zakresie od “A” - siła pomiędzy 2N i 5N, aż do poziomu “F” - siła nacisku większa niż 30N.

f. Odporność na uderzenia: Jest to test opcjonalny używany dla rękawic, które posiadają wzmocnienia przceiwko uderzeniom w obszarze wnętrza dłoni, wierzchu dłoni lub kostek. Testowanie przeprowadza się zgodnie z punktem 6.9 normy EN 13594:2015 - “Rękawice ochronne dla motocyklistów”. Oznaczenie “P” jest dodawane dla rękawic spełniających wymogi odporności na uderzenia.

Poziom zabezpieczenia
0
1
2
3
4
5
a. odporność na ścieranie (cykle) <100 100 500 2000 8000
b. odporność na przecięcie (współczynnik) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. odporność na przedarcie (Newton) <10  10 25 50 75

d. odporność na przebicie (Newton)

<20 20 60 100 150

Poziom

A B C D E

F

e. odporność na przecięcie (N)

2 5 10 15 22

30

f. odporność na uderzenie

zatwierdzone (P) nie zatwierdzone (bez ozn.)

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 2.7 MB)


EN 511 - RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM

Niniejsza norma odnosi się do rękawic chroniących dłonie przed zimnem konwekcyjnym i kontaktowym do temperatury -50°C. Poziom ochrony przed zimnem wyraża się piktogramem, wskazującym 3 typy ochrony. Najwyższy poziom ochrony to 4.

a. Odporność na zimno konwekcyjne: poziom ochrony w zakresie 0-4. Stopień ochrony określa się na podstawie właściwości termoizolacyjnych rękawic, badanych odnośnie przenikania zimna na drodze konwekcji.

b. Odporność na zimny kontakt: poziom ochrony w zakresie 0-4. Stopień ochrony określa się na podstawie właściwości termoizolacyjnych materiału rękawic badanych po przyłożeniu do zimnego obiektu.

c. Przepuszczalność wody: 0 lub 1.0 = oznacza przenikanie wody po 30 minutach kontaktu z wodą. 1 = oznacza brak przenikania wody.

Znak X mówi, że odporność na dany czynnik nie została zbadana.

Wszystkie rękawice muszą spełnić przynajmniej wymagania 1. poziomu zabezpieczenia w odniesieniu do odporności na ścieranie i przedarcie zgodnym z normą EN 388.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 2.7 MB)


EN ISO 11611 - ODZIEŻ OCHRONNA DO PRAC SPAWALNICZYCH I POWIĄZANYCH

EN 11611 określa właściwości materiału oraz wymagania dotyczące kroju odzieży opracowanej w celu ochrony przed gorącem, płomieniem i spawaniem. Zasadniczo jest to wersja spawalnicza normy EN 11612. Definiuje zakres ochrony przed zapłonem z różnych źródeł ciepła, takich jak otwarte płomienie, rozpryski stopionego żelaza i ciepło kontaktowe. Ponadto, odzież certyfikowana zgodnie z EN 11611 chroni także przed promieniowaniem cieplnym powstałym z łuku elektrycznego, jak i minimalizuje możliwość porażenia prądem przez przypadkowy kontakt z przewodami elektrycznymi pod napięciem.

EN 11611 posiada dwie klasy, klasę 1. i klasę 2., zależne od rodzaju zastosowanej techniki spawania. Klasa 1. obejmuje mniej niebezpieczne techniki i sytuacje spawalnicze, niższe poziomy rozprysków stopionego metalu i promieniowania cieplnego, natomiast klasa 2. obejmuje bardziej niebezpieczne techniki spawania i sytuacje, wyższe poziomy rozprysków i promieniowania cieplnego.

Norma obejmuje również pewne wymagania odnośnie kroju odzieży: powinna całkowicie zakryć górną i dolną część tułowia, szyję, ręce i nogi, a także mieć kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami co najmniej o 20 mm szerszymi od otworu kieszeni.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 321 kB)


EN 13034 - ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED PŁYNNYMI CHEMIKALIAMI

Określając wymagania dotyczące odzieży oferującej ograniczoną ochronę przed ciekłymi chemikaliami, norma EN 13034 wiąże się z zawodami i sytuacjami, w których użytkownik względnie łatwo może opuścić zagrożone miejsce pracy i szybko zdjąć ubranie. Odzież spełniająca tego rodzaju wymagania dotyczy kierowców cystern, techników serwisowych, którzy okazjonalnie mają do czynienia z smary, kwasami, itp. W przypadku pracy w trudniejszych środowiskach, o podwyższonym ryzyku, wymagana jest odzież o wyższym poziomie ochrony.

Klasyfikacja Typ 6 odnosi się do pełnego kombinezonu chemicznego, natomiast Typ PB odnosi się do częściowej ochrony ciała, np. do kurtek i spodni. Wymagania normy odnośnie kroju stanowią, że odzież nie powinna zawierać żadnych elementów, które mogą skupiać ciekłe chemikalia i utrzymywać je na powierzchni tkaniny (np. niezabezpieczone kieszenie itp.).

UWAGA! Ponieważ ciekłe chemikalia często są łatwopalne, aby zapewnić optymalną ochronę, użytkownik powinien nosić także ubranie antystatyczne, jak również trudnopalne. W takim środowisku pracy odpowiednia będzie kombinacja odzieży spełniającej normy: EN 13034, EN ISO 11612 i EN 1149.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 284 kB)


EN ISO 11612 - ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED GORĄCEM I PŁOMIENIEM

EN 11612 określa właściwości odzieży zaprojektowanej dla ochrony przed gorącem i/lub płomieniem (bez ochrony dla strażaków i spawaczy). Norma informuje o poziomie ochrony przed zapłonem z różnych źródeł ciepła: (A) odporność na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia, odporność na zapłon powierzchniowy A1 i zapłon krawędzi materiału A2, zgodnie z metodą badania ISO15025; (B) odporność na ciepło konwekcyjne i otwarty płomień, zgodnie z metodą badania ISO9151; (C) odporność na promieniowanie cieplne, zgodnie z metodą badania ISO6942; (D) odporność na rozpryski ciekłego aluminium, zgodnie z metodą badania ISO9185; (E) odpornośc na rozpryski ciekłego żelaza, zgodnie z metodą badania ISO9185; i (F) odporność na ciepło kontaktowe (płaskie żelazko, gorąca płyta itp.), zgodnie z metodą badania ISO12127-1.

Odzież certyfikowaną zgodnie z EN 11612 należy nosić wraz z innymi ubraniami ochronnymi, które spełniają wymagania normy EN 11612. Ponieważ norma wymaga pełnej ochrony rąk i nóg, t-shirty i krótkie spodnie z definicji nie spełniają jej wymagań. Jednak użytkownik może nosić ubrania certyfikowane zgodnie z EN 14116 (które mają odmienne zalecenia odnośnie kroju) pod spodem, aby zapewnić sobie lepszą ochronę.
Dla zapewnienia pełnej ochrony, głowa, szyja, dłonie i stopy muszą być zakryte innymi certyfikowanymi elementami odzieży ochronnej. Należy pamiętać, że odzież zaklasyfikowana jako bielizna powinna być zawsze noszona razem z odzieżą wierzchnią spełniającą wymagania normy EN 11612. Sama bielizna nie zapewni właściwego poziomu ochrony.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 442 kB)


EN ISO 14116 - ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED OGRANICZONYM ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ OGNIA

EN 14116 określa działanie odzieży ochronnej dla pracowników narażonych na okazjonalny krótki kontakt z otwartym ogniem, bez żadnych innych zagrożeń termicznych. Ta norma jest “lżejszą” wersją EN 11612 i dotyczy odzieży bez pełnej długości rękawów i nogawek oraz akcesoriów, takie jak czapki z daszkiem, czapki, kominiarki, skarpety, slipy itp.

EN 14116 jest definiowana trzema indeksami - 1, 2 i 3, gdzie Indeks 3. określa najwyższe wymogi ochrony. Materiały mające indeks 1. nie mogą być noszone przy skórze, a ubrania zawierające materiały o Indeksie 1 powinny być noszone jedynie na wierzchu odzieży o indeksie 2 lub 3.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 204 kB)


EN 1149-5 - ODZIEŻ OCHRONNA O WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROSTATYCZNYCH

EN 1149-5 określa właściwości materiału i wymagania odnośnie kroju odzieży ochronnej o właściwościach elektrostatycznych. Te ubrania ochronne są zaprojektowane, aby uniknąć ryzyka rozładowania zapalającego (powstania iskier), podczas np. otarcia łokcia lub kolana o ścianę lub podobną powierzchnię/obiekt. Odzież tego typu jest niezbędna podczas pracy z materiałami łatwopalnymi takimi jak gaz lub benzyna.

Właściwości materiału opierają się na rezystywności powierzchni materiału, oporze elektrycznym i zaniku ładunku.W celu pełnej ochrony, wszystkie niezgodne materiały i elementy przewodzące (guziki, zamki, itp.) powinny być w pełni zakryte. Dodatkowo użytkownik musi być uziemiony przez odpowiednie buty, które powinny odprowadzać elektryczność statyczną do ziemi.

UWAGA! Certyfikat EN1149-5 nie jest wystarczający do pracy z wrażliwymi podzespołami i elementami elektronicznymi (mikroczipy, płytki obwodów drukowanych, elektronika telefonów komórkowych itp.). Do tego rodzaju pracy potrzebna jest odzież ochronna certyfikowana zgodnie z normą EN 61340..

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 249 kB)


IEC 61482-2 - ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED SKUTKAMI DZIAŁANIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Pomimo ostrzeżeń, co roku występuje duża liczba wypadków z łukiem elektrycznym. IEC 61482-2 określa wymagania dla ubrań chroniących przed zagrożeniami cieplnymi wynikającymi z działania łuku elektrycznego. Odzież ta należy do kategorii III, która określa ubrania używane w środowiskach wysokiego ryzyka, które są certyfikowane w celu wyeliminowania oparzeń drugiego stopnia w przypadku porażenia łukiem elektrycznym.

Ochrona przed łukiem elektrycznym polega na ochronie przed energią cieplną, mierzoną w kaloriach (cal / cm2). Aby zmierzyć poziom ochrony produktu, odzież podlega dwóm różnym metodom testowania: testowi otwartego łuku i testowi pudełkowemu. Metody te wykorzystują różne konfiguracje testowe, konfiguracje łuku elektrycznego, parametry, procedury oraz podają odmienne parametry wyników. Wyników obu metod nie można ani porównywać fizycznie, ani matematycznie wzajemnie przekształcać. Poziom ochrony przed łukiem musi zostać sprawdzony i oceniony albo na jeden, albo na drugi sposób.

Dla metody otwartego łuku wyniki testu są określone jako ATPV (Arc Performance Performance) lub EBT50 (min. energia powodująca powstawanie w materiale dziur). Żadna z wartości nie jest lepsza od drugiej. Zasadniczo, odzież/tkaniny, które mają wartość EBT50, są zazwyczaj bardziej izolujące niż mocne, a odzież/tkaniny ATPV są zwykle trwalsze niż izolujące. W teście pudełkowym obiekt jest poddany ukierunkowanemu błyskowi łukowemu o wartości 4kA (klasa 1) lub 7kA (klasa 2).

UWAGA! Wszystkie noszone ubrania muszą chronić przed łukiem elektrycznym! Dotyczy to również bielizny, skarpet, rękawic, kalesonów i koszulek noszonych pod warstwą wierzchnią. Należy pamiętać, że im więcej warstw odzieży ochronnej jest noszonych, tym wyższa jest ochrona.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 251 kB)

FILMY EDUKACYJNE DOT. BEZPIECZEŃSTWA


EN 14404 - OCHRONA KOLAN

Ta norma dotyczy wielkości, rozkładu siły, odporności na przenikanie oraz metod testowania nakolanników.

Typ 2, poziom 1
Skuteczna ochrona kolan na potrzeby rzemieślników, którzy pracują w ciągłym ruchu i często przyklękają. Zarojektowane do zabezpieczenia kolan przed kamykami, gwoździami i innymi małymi przedmiotami o wielkości do 1 cm na twardych i płaskich powierzchniach.

Typ 2, poziom 0
Skuteczna ochrona kolan na potrzeby rzemieślników, którzy pracują pod dachem i przyklękają okazjonalnie. Zaprojektowane do zabezpieczenia kolan na płaskich powierzchniach.

Nakolanniki Snickers Workwear zostały zaprojektowane i testowane do użycia, zgodnie z wymaganiami normy EN 14404:2010, ze spodniami roboczymi Snickers Workwear wyposażonymi w kieszenie nakolannikowe. Nakolanniki nie zostały certyfikowane do użycia ze spodniami innych marek.

PORADNIK UŻYTKOWNIKA (pdf, 1.9 MB)

Do góry strony.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

Do not iron Nie prasować
Iron max 110 Prasować w temperaturze maks. 110°C
Iron max 150 Prasować w temperaturze maks. 150°C
Iron max 200 Prasować w temperaturze maks. 200°C
40 degree Maksymalna temperatura prania 40°C
60 degree Maksymalna temperatura prania 60°C
85 degree Maksymalna temperatura prania 85°C
Dry cleaning Czyszczenie na sucho
No dry cleaning Nie czyścić na sucho
Tumble dry normal Suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze
Tumlel drying norm Suszenie w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Do not tumble Nie suszyć w suszarce bębnowej
No bleach Nie wybielać

Do góry strony.

PatentY I WSPÓLNOTOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY (RCD).

Innowacje i rozwijanie produktów to podstawa marki Snickers Workwear. W wyniku tego wiele z naszych zaawansowanych produktów i rozwiązań zostało opatentowanych. Wiele z nich jest również objętych Wspólnotowym Wzorem Przemysłowym - Registered Community Design (RCD).

W naszych katalogach, produkty o zarejestrowanym wzorze, zgłoszone do opatentowania lub wykorzystujące opatentowane rozwiązania, oznaczone zostały przy pomocy poniższych symboli.

Patent info Produkt jest opatentowany lub zgłoszony został wniosek patentowy w wybranych krajach Europy i świata.
Registreted design Produkt posiada Wspólnotowy Wzór Przemysłowy - Registered Community Design (RCD) lub krajowe rejestracje projektu.

Do góry strony.

Zapytaj nas