Klucz symboli

Snickers Workwear - Polska

Te symbole pomogą Ci znaleźć wlaściwą odzież. Służą jako wskazówki w opisach produktów. Zastosowanie mają następujące definicje:

cechy odzieży sw | standardy ce | INSTRUkcje dot. prania | PatentY I zarejestrowany wspólnotowy wzór przemysłowy

cechy odzieży snickers Workwear

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMobile phone

standardy CE

PPEOsobisty sprzęt ochronny (PPE)

Jeśli w opisie spodni użyty jest wyłącznie znak CE, odnosi się on do zabezpieczenia kolan. Wykorzystywany jest również, aby poinformować, że nasze rękawice spełniają normy CE.

EN 343 symbol EN 343 Wodoszczelność

Ten standard obejmuje materiały i szwy, i jest podzielony na 2 kategorie: odporność na wodę i odporność na wilgoć.

Odporność na wodę jest podzielona na 3 klasy, gdzie klasa 2 oznacza Wp (ciśnienie wody) ≥ 8000 Pa, a klasa 3 oznacza Wp ≥ 13000 Pa. Materiał klasy 1 jest taki sam jak klasy 2, ale bez wstępnej obróbki.

Odporność na wilgoć (RET) jest podzielona na 3 klasy (im niższa klasa tym mniejsza odporność):

Klasa 1: RET ≥ 40
Klasa 2: 20 < RET ≤ 40
Klasa 3: RET ≤ 20

Odporność na wodę jest zaznaczona w górnej części symbolu, odporność na wilgoć w dolnej części symbolu.

EN 471EN 471 Odzież odblaskowa

Ta dyrektywa określa wymogi dla ubrań w kolorach ostrzegawczych, w tym specyfikację kolorów, odblskowości oraz wymagane wielkości powierzchni odblaskowej.

Odzież odblaskowa podzielona jest na 3 klasy (klasa 3 jest najwyższa).

Klasa 3: łączna powierzchnia fluoroscencyjna min. 0.8 m², taśma odblaskowa min. 0.2 m²
Klasa 2: łączna powierzchnia fluoroscencyjna min. 0.5 m², taśma odblaskowa min. 0.13 m²
Klasa 1: łączna powierzchnia fluoroscencyjna min. 0.14 m², taśma odblaskowa min. 0.10 m²

EN388EN 388 Rękawice zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ta norma dotyczy wszystkich rodzajów rękawic ochronnych zabezpieczających przed czynnikami fizycznymi i mechanicznymi takimi jak zadrapanie, przecięcie, rozdarcie i przebicie. Zabepieczenie przed czynnikami mechanicznymi przedstawione zostało za pomocą piktogramów i czterech numerów (poziom zabezpieczenia), z których każdy odzwierciedla określony poziom wytrzymałości. Poziom zabezpieczenia mieści się w zakresie 1-5, gdzie 4 i 5 to najlepszy wynik.

a. Wytrzymałość na zadrapania: w oparciu o ilość cykli niezbędnych, aby zetrzeć przykładową rękawicę.

b. Wytrzymałość na przecięcia: w oparciu o ilość cykli niezbędnych, aby przeciąć przykładową rękawicę.

c. Wytrzymałość na rozdarcia: w oparciu o siłę wymaganą do podarcia próbki.

d. Wytrzymałość na przebicia: w oparciu o siłę wymaganą do przebicia próbki elementem o przeciętnej wielkości.

We wszystkich przypadkach 0 oznacza najniższą wytrzymałość. Poniżej wyszczególnione są wymagania dotyczące każdego z poziomów wytrzymałości. Poziom wytrzymałości podawany jest obok piktogramu.

Poziom wytrzymałości
0
1
2
3
4
5
a. Wytrzymałość na zadrapania (cykle) <100 100 500 2000 8000
b. Wytrzymałość na przecięcia (czynnik) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Wytrzymałość na rozdarcie (Newton) <10 10 25 50 75
d. Wytrzymałość na przebicie (Newton) <20 20 60 100 150
EN 511EN 511 Rękawice chroniące przed mrozem

Ta norma dotyczy wszystkich rękawic chroniących przed zimnem do temperatury –50 °C. Ochrona przed chłodem jest określona za pomocą piktogramu wraz z liczbami określającymi poziom odporności względem określonych cech zabezpieczających.

a. Wytrzymałość na zimno konwekcyjne: Poziom odporności 0–4. W oparciu o właściwości izolacyjne rękawicy uzyskane podczas pomiaru transferu zimna konwekcyjnego

b. Wytrzymałość na zimno dotykowe: Poziom odporności 0–4. W oparciu o odporność termiczną materiału rękawicy podczas kontaktu z zimnym przedmiotem

c. Przepuszczalność wody: 0 lub 1; 0 = przepuszczalność wody po 30 minutach; 1 = brak przepuszczalności wody

X = poziom odporności nie badany

Wszystkie rękawice muszą ponadto osiągnąć poziom wytrzymałości 1 na zadrapania i rozdarcia zgodnie z normą EN 388.

EN 11611EN 11611 Ochrona podczas spawania

Norma określa podstawowe minimalne wymagania i metody badania dla odzieży ochronnej w tym kapturów, fartuchów, rękawów, ocieplaczy, które są przeznaczone dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku.

A1: Ograniczona zdolność do rozprzestrzeniania płomienia przy zapłonie powierzchni materiału.
A2: Ograniczona zdolność do rozprzestrzeniania płomienia przy zapłonie krawędzi materiału.

Klasa 1: Poziom ochrony przed lekkimi rozpryskami stopionych metali (min. 15 kropli).
Klasa 2: Poziom ochrony przed mocnymi rozpryskami stopionych metali (pow. 25 kropli).

EN 11612EN 11612 Ochrona przed cieplem i ogniem

Norma określa wymagania dla ubrań wykonanych z elastycznych materiałów przeznaczonych dla ochrony ciała użytkownika, z wyłączeniem rąk, przed gorącem i/lub płomieniem.

KLASA UBIORU:
A Ograniczona zdolność do rozprzestrzeniania płomienia
A1 Odporność na zapłon powierzchni materiału
A2 Odporność na zapłon krawędzi materiału
B Odporność na ciepło konwekcyjne
C Odporność na promieniowanie cieplne
D Odporność na rozpryski ciekłego aluminium
E Odporność na rozpryski ciekłego żelaza
F Ciepło kontaktowe
EN 1149EN 1149 Właściwości elektrostatyczne

Europejska norma określająca materiał i design wymagane w odzieży ochronnej zdolnej do odprowadzania ładunku elektrostatycznego, używanej jako część całościowego systemu uziemienia, w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu .

Materiał powinien spełniać wymagania zgodnie z normą EN 1149-1 (rezystancja powierzchniowa) lub 1149-3 (naładowanie indukcyjne). Wymagania mogą nie być wystarczające dla pracy w warunkach podwyższonej zawartości tenu. Ta norma nie ma zastosowania do ochrony przeciwko napięciom sieci elektrycznej.

EN 14404 Norma dotyczaca ochrony kolan

Ta norma obejmuje zalecenia dotyczące rozmiaru, rozkładu sił, odporności na przenikanie oraz zasad testowania nakolanników.

Kategoria 2, Poziom 1
Ochrona kolan dla rzemieślników pracujących zwyczajowo w pozycjach klęczących. Zaprojektowane do ochrony kolan przed małymi kamieniami, gwoździami i innymi małymi przedmiotami o wielkości do 1 cm na twardych i płaskich powierzchniach.

Kategoria 2, Poziom 0
Ochrona kolan dla rzemieślników sporadycznie pracujących na kolanach wewnątrz budynków. Zaprojektowane do ochrony kolan na płaskich powierzchniach.

Nakolanniki Snickers Workwear są przeznaczone i certyfikowane (zgodnie z normą EN 14404:2010) tylko do użytku ze spodniami Snickers Workwear wyposażonymi w kieszenie nakolannikowe. Nakolanniki nie są atestowane w przypadku użycia z innymi spodniami.

Do góry strony.

Instrukcje dotyczące prania

Do not iron Nie prasować
Iron max 110 Prasować w temperaturze maks. 110°C
Iron max 150 Prasować w temperaturze maks. 150°C
Iron max 200 Prasować w temperaturze maks. 200°C
40 degree Maksymalna temperatura prania 40°C
60 degree Maksymalna temperatura prania 60°C
85 degree Maksymalna temperatura prania 85°C
Dry cleaning Czyszczenie na sucho
No dry cleaning Nie czyścić na sucho
Tumble dry normal Wirowanie w niskiej temperaturze
Tumlel drying norm Wirowanie w normalnej temperaturze
Do not tumble Nie wirować
No bleach Nie wybielać

Do góry strony.

Patent i zaRejestrowany wspólnotowy wzór przemysłowy (RCD)

Innowacje i działania rozwojowe związane z produktem stanowią podstawę marki Snickers Workwear. Wiele naszych zaawansowanych produktów zostało więc opatentowanych. Wiele z nich chronionych jest również Wspólnotowym Wzorem Przemysłowym RCD (Registered Community Design).

W naszym katalogu, produkty opatentowane lub wykorzystujące opatentowane rozwiązania oznaczone zostały przy pomocy poniższych symboli.

Patent info Produkt jest opatentowany lub zlożony został wniosek patentowy w wybranych krajach europejskich i wybranych krajach na świecie.
Registreted design Produkt posiada Wspólnotowy Wzór Przemysłowy RCD (Registered Community Design) lub rejestracje krajowe dotyczące designu.

Do góry strony.

Zapytaj nas