Certyfikaty ISO

Nadrzędnym celem Snickers Workwear jest zapewnianie klientom i użytkownikom końcowym wysokiej jakości, przyjaznych w użytkowaniu produktów.

Stosowanie norm ISO, egzekwowanych w skali całej organizacji, wspiera nasze ambicje nieprzerwanego redukowania ponoszonych kosztów, stałego polepszania uzyskiwanych rezultatów, i ostatecznie – zaspokajania potrzeb klientów i spisywania się zawsze powyżej ich oczekiwań.

Ponadto, wpisuje się to w nasze szczere zobowiązanie do postępowania odpowiedzialnego względem środowiska naturalnego, przekładającego się na przyszłość zrównoważoną rozwojowo.

Snickers Workwear legitymuje się certyfikatami, wydanymi przez organizację Intertek Certification AB, na zgodność z wymogami norm EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015.