Warunki korzystania

Warunki korzystania

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Hultafors Group i jej spółki stowarzyszone, w celach informacyjnych. Wszelkie prawa własności intelektualnej tego serwisu internetowego oraz produktów przysługują na wyłączność odpowiednio Hultafors Group bądź właściwym licencjodawcom Grupy.

Wszelkie zawarte w tym serwisie internetowym treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, wideo, opracowanie graficzne i kod komputerowy są własnością, pozostają pod kontrolą bądź są przedmiotem licencji udzielonej przez lub na rzecz Hultafors Group, i są chronione prawem autorskim, patentami, znakami towarowymi oraz różnego rodzaju innymi prawami własności intelektualnej i prawem ochrony konkurencji.

Bezwzględnie zabrania się wszelkiego kopiowania, odtwarzania, wtórnej publikacji, przesyłania na serwery, tłumaczenia, przekazywania bądź wykorzystania w inny sposób materiałów, o których mowa. Zgłoszenia w sprawie zezwolenia na odtwarzanie jakichkolwiek informacji zawartych w tym serwisie internetowym należy kierować do Hultafors Group, pod adres e-mail info@hultaforsgroup.com.

Patenty

Produkty Hultafors Group mogą być chronione jednym bądź wieloma spośród patentów, których wykaz zawiera Dokument patentowo-projektowy.