Wykorzystanie plików cookies

Czym jest cookie?

„Cookie” to niewielki plik tekstowy zapisywany przez serwis internetowy w komputerze odwiedzającego za jego zgodą. Cookies są wykorzystywane przez wiele serwisów internetowych z myślą o umożliwianiu odwiedzającym korzystania z różnych funkcji. Informacje zawarte w cookies mogą też służyć do śledzenia poruszania się użytkownika po serwisach internetowych wykorzystujących to samo cookie.

Występują cookies dwojakiego rodzaju. Cookie jednego rodzaju zostaje zapisane w komputerze odwiedzającego na długi czas, z zastosowaniem określonego terminu ważności. Ten typ cookie wykorzystuje się na przykład w związku z funkcjami, które informują użytkowników o nowej funkcjonalności, jaka ewentualnie pojawiła się w danym serwisie internetowym od czasu ostatnich odwiedzin. Po upływie terminu ważności dane cookie zostaje skasowane.

Cookie drugiego rodzaju, nazywane „sesyjnym”, nie ma terminu ważności. Takie cookie zostaje zapisane w pamięci komputera odwiedzającego tymczasowo, na czas poruszania się użytkownika po danym serwisie internetowym, na przykład w celu utrwalenia wyboru języka interfejsu dokonanego przez użytkownika. Cookies sesyjne pozostają w komputerze odwiedzającego tylko do czasu zamknięcia przez użytkownika wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

W jakich celach wykorzystujemy cookies?

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy cookies w celu lepszego poznawania odwiedzających oraz sposobów, jakimi korzystają z naszych treści i usług, co pomaga nam udoskonalać i rozwijać serwis internetowy. Oferujemy również usługę lokalizacji, za której sprawą odwiedzający mogą decydować o zapisywaniu przez serwis ich położenia.

Funkcjonalność i treści

Wykorzystujemy funkcjonalności oferowane przez strony trzecie takie jak YouTube (odtwarzanie wideo), a także usługi udostępniania treści w portalach społecznościowych takich jak Facebook i Twitter. Funkcjonalności te wykorzystują własne cookies, zapisywane osobno. Zalecamy sprawdzanie w serwisach internetowych stron trzecich sposobów, jakimi wykorzystują one cookies, oraz ich warunków korzystania.

Analityka internetowa

Korzystamy z Google Analytics w celu gromadzenia informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy, co odbywa się poprzez zapisywane cookies. Pozyskujemy informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z serwisu, które strony serwisu odwiedzają, z jakich serwisów internetowych na nie trafiają, a także z jakich urządzeń korzystają w momencie odwiedzin. Celem gromadzenia tych informacji jest udoskonalanie i rozwijanie serwisu internetowego.

Nie gromadzimy informacji pozwalających na ustalanie tożsamości odwiedzających, i nigdy, pod żadnym pozorem nie przekazujemy gromadzonych informacji stronom trzecim. Nie gromadzimy też żadnych informacji na temat odwiedzin – osób odwiedzających nasz serwis internetowy – w innych serwisach. Jeżeli wykorzystywana przeglądarka internetowa jest skonfigurowana w taki sposób, żeby nie przyjmowała cookies, to nie są zapisywane żadne informacje.

W jaki sposób można zaprzestać korzystania z plików cookies?

Cookies znajdują zastosowanie, kiedy odwiedzający osobiście życzą sobie dostosowywania serwisów internetowych od ich indywidualnych preferencji. Może to dotyczyć, między innymi, kwestii wyglądu często odwiedzanego serwisu, dostosowania kontrastu lub wielkości liter ze względów ergonomicznych, personalizacji sortowania lub dokonywanych wyborów. Wyłączenie cookies może wiązać się z utratą części funkcjonalności.

Większość przeglądarek internetowych daje się skonfigurować w taki sposób, żeby wykorzystanie cookies było całkowicie zablokowane.

Przeglądarkę internetową można też skonfigurować w taki sposób, żeby odwiedzający decydował o przyjęciu nowego cookie za każdym razem, kiedy serwis internetowy podejmuje próbę przesłania cookie do komputera. Przy takiej konfiguracji, odwiedzający jest informowany o danym cookie przed jego zapisaniem, i może zdecydować o jego przyjęciu bądź nieprzyjęciu.