Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami

EN 13034 iconEN 13034

Norma EN 13034, określająca wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną ochronę przed ciekłymi chemikaliami, znajduje zastosowanie do takich zawodów i sytuacji, w których użytkownik odzieży może względnie łatwo oddalić się od źródła zagrożenia i szybko zdjąć odzież – np. kierowców oraz serwisantów cystern z benzyną, którzy sporadycznie mają do czynienia ze środkami smarnymi, kwasami itp. W trudniejszych okolicznościach, gdzie występują poważniejsze zagrożenia, wymagana jest odzież cechująca się wyższym poziomem zapewnienia bezpieczeństwa.

Klasyfikacja typu 6 odnosi się do pełnych kombinezonów ochronnych chemicznych, natomiast PB oznacza częściową ochronę ciała, zapewnianą na przykład przez kurtki lub spodnie. Ustanowione tą normą wymogi projektowe mówią, że odzież powinna być pozbawiona jakichkolwiek elementów, w których ciekłe chemikalia mogłyby gromadzić się lub utrzymywać na powierzchni materiału (takich jak niezabezpieczone kieszenie itp.).

UWAGA! Ze względu na fakt, iż ciekłe chemikalia są często łatwopalne, dla uzyskania optymalnej ochrony użytkownik powinien nosić odzież antystatyczną, a także zmniejszającą palność. Normy EN 13034, EN ISO 11612 i EN 1149 stanowią w tym względzie odpowiednie połączenie.