Odzież chroniąca przed skutkami działania łuku elektrycznego

IEC 61482-2 / EN 61482-2 iconIEC 61482-2 / EN 61482-2

Pomimo wszelkich środków ostrożności, każdego roku dochodzi do wielu wypadków związanych z występowaniem łuku elektrycznego. Norma IEC 61482-2 określa wymogi dotyczące odzieży chroniącej przed zagrożeniami termicznymi stwarzanymi przez łuk elektryczny. Taka odzież zalicza się do kategorii ryzyka III, znajdującej zastosowanie do elementów odzieży noszonych w okolicznościach poważnego zagrożenia, i jest certyfikowana jako przeciwdziałająca doznaniu poparzeń drugiego stopnia w razie przeskoku iskry.

Ochrona przed łukiem elektrycznym sprowadza się do zabezpieczenia przed zadziałaniem energii, mierzonej w kaloriach (cal/cm²). W celu wyznaczenia poziomu bezpieczeństwa produktów, odzież bada się dwiema różnymi metodami: testem łuku nieosłoniętego i testem skrzynkowym. Owym metodom badania odpowiadają różne ustawienia probiercze, konfiguracje łuku, parametry testowe, procedury badania i parametry wynikowe. Wyniki testów przeprowadzanych tymi dwiema metodami nie są fizycznie porównywalne, ani też matematycznie wzajemnie przekształcalne. Wyznaczenie poziomu ochrony przed łukiem wymaga przeprowadzenia testów i dokonania oceny przy użyciu jednej bądź drugiej metody.

W przypadku metody łuku nieosłoniętego, wynikiem testu jest wielkość ATPV (arc thermal performance value, odporność termiczna na łuk) bądź EBT50 (energy break-open threshold, próg energetyczny przełamania – minimalna energia powodująca powstawanie otworów w materiale). Żadna z tych dwóch wielkości nie jest bardziej miarodajna od drugiej. Zasadniczo, elementy odzieży i materiały opisywane za pomocą wielkości EBT50 cechują się na ogół lepszą izolacją niż wytrzymałością, podczas gdy elementy odzieży i materiały opisywane za pomocą wielkości ATPV charakteryzuje zazwyczaj lepsza wytrzymałość niż izolacja. Podczas testu skrzynkowego, obiekt jest poddawany działaniu ukierunkowanego przeskoku iskry na poziomie 1 kA (klasa 2) lub 7 kA (klasa 2).

UWAGA! Przed łukiem elektrycznym zabezpieczona musi być cała noszona odzież. Dotyczy to również bielizny, skarpet, rękawic oraz T-shirtów lub koszul noszonych pod warstwą wierzchnią. Pamiętaj: im więcej nosisz warstw odzieży chroniącej przed łukiem elektrycznym, tym wyższy poziom Twojego bezpieczeństwa.

FILMY EDUKACYJNE POŚWIĘCONE KWESTIOM BEZPIECZEŃSTWA