Odzież ochronna o właściwościach elektrostatycznych

EN 1149-5 iconEN 1149-5

Norma EN 1149-5 określa właściwości użytkowe materiałów i wymogi projektowe dotyczące odzieży ochronnej o właściwościach elektrostatycznych. Odzież ochronna tego typu ma za zadanie chronić przed zapalającym wyładowaniem (powstaniem iskier), towarzyszącym na przykład otarciu się łokciem lub kolanem o ścianę bądź podobną powierzchnię lub obiekt. Jest to kwestia najwyższej wagi podczas pracy z substancjami łatwopalnymi, takimi jak gaz ziemny czy benzyna.

Właściwości użytkowe materiału określa się na podstawie jego powierzchniowej rezystywności, rezystancji i zaniku ładunku. Dla uzyskania pełnej ochrony konieczne jest całkowite przykrycie wszystkich materiałów niespełniających wymagań i elementów przewodzących (zamków błyskawicznych itp.). Co więcej, użytkownik musi być odpowiednio uziemiony, za sprawą obuwia umożliwiającego rozpraszanie elektryczności statycznej do podłoża.

UWAGA! Certyfikacja EN 1149-5 nie jest wystarczająca w kontekście prac z elektroniką niewielkich rozmiarów bądź podobnie czułą (mikrochipami, płytkami drukowanymi, zespołami telefonów komórkowych itp.). Do tego rodzaju prac wymagana jest odzież ochronna certyfikowana na zgodność z wymogami normy EN 61340.