Zrównoważony rozwój

Dysponujemy środkami, które pozwalają nam wprowadzać zmiany i wykorzystywać nasze mocne strony, identyfikując obszary, gdzie możemy wprowadzać ulepszenia oraz aktywnie działać. Swoje priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju podzieliliśmy na trzy obszary: „Nasza produkcja”, „Nasze produkty” i „Nasze oddziaływanie”. Wysiłek, jaki wkładamy w zrównoważony rozwój, koncentruje się przede wszystkim na tych właśnie obszarach, nierzadko wzajemnie ze sobą powiązanych.