Zrównoważony rozwój

Dysponujemy środkami, które pozwalają nam wprowadzać zmiany i wykorzystywać nasze mocne strony, identyfikując obszary, gdzie możemy wprowadzać ulepszenia oraz aktywnie działać. Swoje priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju podzieliliśmy na trzy obszary: „Nasza produkcja”, „Nasze produkty” i „Nasze oddziaływanie”. Wysiłek, jaki wkładamy w zrównoważony rozwój, koncentruje się przede wszystkim na tych właśnie obszarach, nierzadko wzajemnie ze sobą powiązanych.

Nasze priorytety na przyszłość

Lepsze procesy zaopatrzenia w celu pozyskiwania lepszej bawełny

Dążymy ku temu, aby do 2023 r. 80% naszej bawełny pochodziło ze zrównoważonych upraw.

Kodeks Postępowania — ścisła współpraca z zakładami produkcyjnymi

Wrzucamy wyższy bieg w kwestii zobowiązań na rzecz klimatu

Ograniczanie śladu chemicznego

Zrównoważone alternatywy względem obecnie wykorzystywanych materiałów

Zobowiązanie do świadomych decyzji w zakresie produkcji bawełny

Solution dyed - mniejsze zużycie wody, chemikaliów i energii elektrycznej. Precyzyjniejsze i bardziej powtarzalne kolory

Nasz najnowszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Podstawowa reguła — wcielanie wzorców postępowania zrównoważonego w całym łańcuchu wartości