Lepsze procesy zaopatrzenia w celu pozyskiwania lepszej bawełny

Snickers Workwear zaopatruje się w bawełnę ze zrównoważonych upraw za pośrednictwem inicjatywy o nazwie Better Cotton. Tym sposobem wspieramy zrównoważone uprawy bawełny, korzystniejsze dla środowiska, rolników oraz przyszłości całego sektora.

Naszym celem jest, aby do 2023 r. 80% naszej bawełny pochodziło ze zrównoważonych źródeł. Poczyniliśmy już znaczące postępy na drodze do tego celu. Po zaledwie trzech latach od wdrożenia inicjatywy Better Cotton pozyskujemy za jej pośrednictwem 64% używanej przez nas bawełny.

Oprócz naszych działań w zakresie zaopatrzenia, dzięki współpracy z inicjatywą Better Cotton w 2021 r., udało nam się zaoszczędzić około 427 235 metrów sześciennych wody. Aby osadzić tę liczbę w kontekście: tyle wody mieści się w 170 basenach olimpijskich.

Wedle szacunków rok 2021 przyniósł również ok. 185 822 EUR dodatkowych zysków rolnikom uczestniczącym w inicjatywie Better Cotton. Źródłem tych zysków są udoskonalone praktyki: optymalizacja nawadniania, użycia pestycydów i nawozów, oraz większe plony.

Więcej informacji na temat inicjatywy Better Cotton można znaleźć