Wrzucamy wyższy bieg w kwestii zobowiązań na rzecz klimatu

Przeprowadzamy audyt wszystkich naszych praktyk biznesowych i cykli życia produktów, aby zidentyfikować możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, osiągnięcia wyznaczonych celów, zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienia naszej firmie bardziej zrównoważonego rozwoju.

W Snickers Workwear opracowujemy trwałą, funkcjonalną odzież. Wiemy, że nasi klienci potrzebują trwałych produktów, obliczonych na długie godziny ciężkiej pracy; jest to zarazem podstawą naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każdy z naszych produktów ma wpływ na naszą planetę. Im dłużej nasza odzież służy użytkownikom, tym w mniejszym stopniu nasza działalność oddziałuje na środowisko. Odzież wysokiej jakości ma sens: dla nas, dla naszych klientów, dla planety. Wiemy jednak, że osiągnięcie tych celów będzie wymagało od nas dużo ciężkiej pracy. Dlatego też wrzucamy wyższy bieg w kwestii naszych zobowiązań na rzecz klimatu, dążąc do ujednolicenia naszych praktyk z globalnymi normami i nie ograniczając się do bezpośredniego oddziaływania naszej działalności na środowisko.

Dążenie do realizacji globalnych celów

Pracujemy nieustannie, aby znacząco zmniejszyć nasz ślad węglowy we wszystkim, co robimy. Snickers Workwear zamierza przyczynić się do realizacji Porozumienia Paryskiego, ramowego programu ONZ, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Nasze cele klimatyczne są zharmonizowane z wynikami badań naukowych i programem ograniczenia wzrostu ocieplenia do 1,5 stopnia.

Pomiary oddziaływania na klimat

Aby w pełni zrozumieć zakres naszego śladu węglowego, obliczamy poziom naszych emisji gazów cieplarnianych przy użyciu Protokołu Gazów Cieplarnianych (Protokołu GHG). To szeroko stosowana metoda identyfikowania i kategoryzowania emisji gazów cieplarnianych w trzech różnych zakresach, pozwalająca nam mierzyć emisje generowane przez naszą własną działalność operacyjną i przez cały nasz łańcuch wartości, a także zarządzać nimi. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł pozostających pod naszą kontrolą, np. naszej floty pojazdów. Emisje należące do zakresu 2 są wytwarzane przez energię, którą kupujemy. Łącznie te dwie kategorie składają się na zaledwie 1% naszego śladu węglowego. Pozostałe 99% naszego śladu węglowego mieści się w zakresie 3, obejmującym emisje pośrednie w całym łańcuchu wartości.

Emisje zakresu 3 z reguły wydają się być poza naszą bezpośrednią kontrolą. Aby ograniczyć oddziaływanie naszego łańcucha wartości, musimy współpracować z interesariuszami i zrozumieć oddziaływanie naszych produktów w całym cyklu ich życia. Aby zdobyć tę wiedzę, połączyliśmy siły ze szwedzkim instytutami badawczymi — Research Institutes of Sweden (RISE).

Zrozumienie cyklu życia naszych produktów

Aby zrozumieć, gdzie dokładnie występują emisje, przeprowadziliśmy analizy cyklu życia sześciu produktów odpowiadających mniej więcej za jedną czwartą naszych obrotów. Wyniki pokazały nam, na czym powinniśmy się skoncentrować, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy, łącznie z emisjami z zakresu 3. Naszą odzież roboczą zawsze projektowaliśmy z myślą o naszych głównych klientach oraz wytrzymałości i odporności na trudne warunki pracy. Trwała odzież robocza, o dłuższym okresie eksploatacji, jest podstawą naszego sukcesu i punktem wyjściowym do zmniejszenia zużycia materiałów oraz energii. Niezawodne, trwałe produkty są wyrazem naszego szacunku dla klientów i środowiska naturalnego.

Wysokiej jakości odzież robocza, noszona przez użytkowników, którzy umieją o nią dbać, jest trwalsza. Faza użytkowania i zakończenia eksploatacji naszych produktów odpowiada za 15–20% oddziaływania na środowisko w całym ich cyklu życia. Jesteśmy w stanie je zmniejszyć dzięki współpracy i komunikacji. Jeśli na przykład klienci zrezygnują z suszenia odzieży w suszarkach, całkowite oddziaływanie na środowisko w cyklu życia produktu można zmniejszyć o około 4%. Dlatego też zalecamy suszenie większości naszej odzieży roboczej na powietrzu: każdy etap, od początku do końca, ma znaczenie.

Partnerstwo dla przyszłości

Ponieważ większość naszych emisji gazów cieplarnianych należy do zakresu 3, współpraca z interesariuszami w naszym łańcuchu wartości jest kluczowa dla zmniejszenia naszego śladu węglowego. Analiza instytutów RISE wykazała, że jeśli dostawcy i producenci zrezygnują ze standardowej mieszanki energetycznej w ich kraju na rzecz energii słonecznej, ich negatywne oddziaływanie na klimat zmniejszy się o około 30% w przeliczeniu na kilogram tkaniny. W odniesieniu do analizowanej odzieży już samo to działanie pozwoliłoby zmniejszyć całkowite oddziaływanie w cyklu życia o 10%. Wspierając zwiększanie efektywności wykorzystania energii i udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w naszym łańcuchu wartości, możemy znacząco zmniejszyć negatywne oddziaływanie naszych produktów na środowisko.

W 2019 r. marka Snickers Workwear dołączyła do szwedzkiej inicjatywy producentów tkanin na rzecz klimatu (STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action) stanowiącej platformę na rzecz współpracy i wymiany wiedzy między nordyckimi firmami z branży tekstylnej. W ramach tej inicjatywy chcemy, aby nasz region stał się liderem w branży odzieżowej i tekstylnej na całym świecie pod względem pozytywnego oddziaływania na klimat.

Przy wsparciu ze strony naszych klientów, pracowników i właścicieli analizujemy każdy aspekt naszej działalności biznesowej, aby ustalić, w jakich obszarach możemy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i zapewnić naszej firmie bardziej zrównoważony rozwój. Cele klimatyczne wyznaczone przez Snickers Workwear są zgodne z wynikami badań naukowych oraz programem Porozumienia Paryskiego, zakładającym ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia, we wszystkich trzech zakresach Protokołu GHG. Stoimy przed dużym wyzwaniem. Nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale dzięki współpracy będziemy w stanie podjąć działania mające rzeczywiste znaczenie.