Współpraca

Współpracujemy z naszymi partnerami i klientami na rzecz promowania zrównoważonych praktyk biznesowych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza poza nasz bezpośredni wpływ. Wspieramy inicjatywę Better Cotton i jesteśmy członkami Grupy Chemicznej działającej w ramach szwedzkiego instytutu badawczego RISE, skandynawskiej inicjatywy producentów tkanin na rzecz klimatu (STICA, Scandinavian Textile Initiative for Climate Action) oraz stowarzyszenia importerów tkanin, Textile Importers. Pozwala nam to zachować silną pozycję na rynku podlegającym dynamicznym zmianom, zdobywać wiedzę, dzielić się doświadczeniami i wspierać branżę w dążeniu do realizacji działań ukierunkowanych na realizację ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C w ramach Porozumienia Paryskiego.

STICA

STICA to działająca w krajach nordyckich sieć wspierająca działalność przedsiębiorstw z branży odzieżowej i tekstylnej z regionu. Firma Snickers Workwear jest jednym z jej 40 członków, uczestniczących w wymianie wiedzy i współpracujących w zakresie gromadzenia danych, procesów, dialogu z dostawcami i innych kluczowych kwestii. Celem inicjatywy jest wspieranie branży w dążeniach do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie ze ścieżką ograniczania wzrostu temperatury do 1,5°C określoną w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Porozumieniu Paryskim. Oznacza to konieczność zredukowania o połowę emisji we wszystkich trzech aspektach Protokołu w sprawie emisji gazów cieplarnianych.

RISE

Research Institute of Sweden (RISE) jest szwedzkim instytutem badawczym i partnerem w opracowywaniu innowacji. Dzięki naszemu członkostwu w grupie chemicznej instytutu RISE trzymamy rękę na pulsie wydarzeń w dziedzinie ochrony środowiska, a także mamy dostęp do najnowszych badań w dziedzinie chemii włókienniczej oraz do chemicznych baz danych. Otrzymujemy wsparcie dotyczące zarządzania zgodnością z przepisami oraz mamy wgląd w cenne informacje pozwalające nam dostosowywać się do nowych aktów prawnych, zanim jeszcze wejdą w życie.

Better Cotton

Współpracujemy z Better Cotton, aby wspierać uprawę bawełny na całym świecie. Misją Better Cotton jest pomaganie społecznościom utrzymującym się z uprawy bawełny trwać i rozwijać się, a jednocześnie dbać o ochronę i regenerację środowiska naturalnego. Better Cotton edukuje rolników w zakresie efektywnego wykorzystania wody, dbałości o glebę i naturalne siedliska przyrodnicze, ograniczenia stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów oraz poszanowania praw i dobrostanu pracowników.

Textile Importers

Textile Importers to stowarzyszenie handlowe, które zrzesza szwedzkie przedsiębiorstwa zajmujące się handlem tekstyliami, wyrobami skórzanymi, odzieżą lub obuwiem. Stowarzyszenie dostarcza nam informacje dotyczące przepisów prawa związanych z branżą, zapewnia wsparcie w dziedzinie chemii oraz udostępnia inne informacje pozwalające nam wzmocnić nasze wysiłki ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

ChemSec

Dołączyliśmy do szwedzkiej organizacji non-profit ChemSec i ich programu „No to PFAS”, który ma na celu wyeliminowanie stosowania perfluorowanych związków alifatycznych. Wraz z innymi korporacjami podejmujemy działania ukierunkowane na wyeliminowanie nieulegających rozkładowi i szkodliwych związków perfluorowanych, powszechnie określanych mianem „wiecznych substancji chemicznych”.

Zaangażowanie klientów

Najłatwiejszą metodą na zwiększenie trwałości odzieży jest dbanie o nią w odpowiedni sposób. W związku z tym współpracujemy z użytkownikami naszej odzieży w celu zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji. Wspieramy styl życia promujący ponowne wykorzystanie rzeczy i oferujemy przewodniki dotyczące produktów oraz instrukcje pielęgnacji, aby odzież marki Snickers Workwear służyła użytkownikom jak najdłużej.

Pielęgnacja produktu

Wiemy, że 15–20% emisji dotyczącej odzieży jest generowanych w fazie eksploatacji oraz końca życia produktu. To, jak użytkownicy dbają o naszą odzież, może mieć ogromne znaczenie dla wywieranego przez nią wpływu na środowisko. Dbamy o edukację ludzi, którzy noszą naszą odzież, i wspieramy styl życia promujący ponowne wykorzystanie rzeczy. Oferujemy wyczerpujące informacje i przewodniki dotyczące zwiększania trwałości odzieży dzięki odpowiedniej pielęgnacji, naprawom, czyszczeniu i suszeniu.

Czytaj dalej

Projektowanie

Produkcja

;