Zobowiązanie do świadomych decyzji w zakresie produkcji bawełny

Bawełna ma duży udział w ogólnym wykorzystaniu włókien tekstylnych przez Snickers Workwear. Dlatego nieodzowne jest pozyskiwanie bawełny w sposób odpowiedzialny, ograniczający wpływ na środowisko naturalne, a przy tym bez kompromisów pod względem jakości oraz trwałości wyrobów.

„Zobowiązaliśmy się, by do 2023 roku 80% pozyskiwanej przez nas bawełny stanowiła bawełna lepiej zrównoważona środowiskowo” — innymi słowy, chodzi o bawełnę pozyskiwaną w ramach Better Cotton Initiative, bawełnę organiczną oraz bawełnę z odzysku.

Skąd przejście na preferowane włókno bawełniane?

Bawełna jest włóknem naturalnym, a zatem ulegającym biodegradacji i odnawialnym. Jednakże kilkoma sposobami oddziałuje ona na środowisko i na ludzi negatywnie: jej uprawa wiąże się z intensywnym zużyciem wody, a produkcja — ze znacznym wykorzystaniem chemikaliów. Cierpią na tym gleba, różnorodność biologiczna i zatrudnieni przy produkcji ludzie — a to wystarczające powody do odpowiedzialniejszego pozyskiwania bawełny. Przez bawełnę „preferowaną” rozumie się bawełnę organiczną, pochodzącą z odzysku oraz pozyskiwaną w ramach Better Cotton Initiative; wszystkie te opcje uznaje się za preferowane w rozumieniu definicji sformułowanej przez globalną organizację non-profit Textile Exchange. Włókno preferowane ma też bardziej zrównoważone właściwości niż to wytwarzane metodami konwencjonalnymi.

Pozyskiwanie bawełny w ramach Better Cotton Initiative

Snickers Workwear jest członkiem Better Cotton Initiative (BCI) — organizacji non-profit zajmującej się promowaniem zrównoważonego rozwoju w sektorze bawełny. BCI pomaga milionom hodowców bawełny w przyjmowaniu metod uprawy lepiej zrównoważonych środowiskowo, społecznie i gospodarczo; wywiera ogromny, korzystny wpływ i kształtuje przyszłość produkcji bawełny.

Wobec tego jak dużo włókien Better Cotton ma w sobie para spodni Snickers Workwear? Tego tak naprawdę nie wie nikt — włókna Better Cotton nie są fizycznie segregowane i po drodze z pola do wyrobu mieszają się z bawełną produkowaną konwencjonalnie. Istotą inicjatywy Better Cotton nie jest sprawdzanie, ile dobrej bawełny zawierają poszczególne sztuki odzieży — chodzi o stwarzanie zapotrzebowania na dobrą bawełnę, korzystnego dla hodowców i dla środowiska naturalnego. Stopniowo, w miarę zwiększania popytu na dobrą bawełnę przez nas i przez inne marki — a także przez naszych użytkowników końcowych — do programu przystępować będzie coraz więcej hodowców. Ze względu na znaczną siłę nabywczą i silne oddziaływanie wszyscy odgrywamy kluczową rolę w stymulowaniu i rozpędzaniu popytu na włókno Better Cotton. Przeczytaj więcej na temat Better Cotton i BCI: bettercotton.org

„Zostaliśmy partnerami Better Cotton Initiative z myślą o udoskonaleniu produkcji bawełny w skali globalnej”

„Włókno Better Cotton, pozyskiwane poprzez system bilansu masy, nie jest fizycznie identyfikowalne w wyrobach końcowych”

Szczegółową informację na ten temat zobacz na stronie.

Bawełna organiczna

Bawełna organiczna to taka, którą uprawia się bez użycia syntetycznych pestycydów i nawozów chemicznych, z wykorzystaniem nasion niemodyfikowanych genetycznie. Jest to znakomity standard, który przyjmujemy bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Tego rodzaju uprawy stanowią jednak bardzo niewielką część — mniej niż jeden procent — ogólnoświatowej produkcji bawełny. Utrudnia to uzyskanie szybszego tempa rozwijania bardziej zrównoważonej produkcji bawełny. W odróżnieniu od włókna BCI, certyfikowana bawełna organiczna znajduje zastosowanie w konkretnych sztukach odzieży, do których wyrobu jest pozyskiwana.

Bawełna z odzysku

Wykorzystując bawełnę z odzysku, przyczyniamy się do zmniejszenia ilości powstających odpadów i zapobiegamy wywożeniu materiałów na składowiska. Wobec zużycia energii elektrycznej, wody i chemikaliów zredukowanego w porównaniu z bawełną nieprzetworzoną, korzyści są oczywiste. Jednakże bawełna z odzysku ma pewne wady, które też należy mieć na uwadze. Na skutek mechanicznego recyklingu jakość włókna ulega pogorszeniu — dlatego konieczne jest mieszanie z bawełną nieprzetworzoną, albo z innym włóknem, żeby tkanina zachowała właściwości odpowiednie do wytworzenia z niej odzieży. Postępy techniczne na tym polu nieprzerwanie monitorujemy, jako że możliwości wykorzystania bawełny z odzysku mogą w przyszłości wzrosnąć.