Podstawowa reguła — wcielanie wzorców postępowania zrównoważonego w całym łańcuchu wartości

Mamy świadomość — że zrównoważony rozwój to nieustający proces

Zrównoważony rozwój jest nieodłącznym aspektem tego, co oferujemy i jak postępujemy. Zdajemy sobie sprawę, że bez względu na to, jak wiele zrobimy w zakresie zrównoważenia, nigdy nie będziemy idealni — w końcu zawsze da się zrobić jeszcze więcej. Ta świadomość jest trwale wpisana w nasze codzienne operacje i procesy:

  • Jesteśmy świadomi tego, jak podejmowane przez nas działania wpływają na ludzi i na planetę — poprzez wzornictwo, dobór materiałów i metody produkcji.
  • Stale od nowa oceniamy własne postępowanie, tak by podejmować lepsze decyzje i znajdować inteligentniejsze rozwiązania, przekładające się na usprawnianie pracy.

Badania i drobiazgowe testy mają zasadnicze znaczenie dla naszej działalności od samego jej początku. Dzięki nim mamy możliwie jak najrzetelniejszą wiedzę do każdej decyzji, jaką musimy podjąć, i o każdym aspekcie wpływu, jaki poszczególne decyzje wywierają na środowisko naturalne. Generalnym celem — w przeszłości, obecnie i na przyszłość — jest zawsze produkowanie wytrzymałych, długotrwałych produktów jakości premium.

Mamy świadomość — wyzwań, przed jakimi stajemy

Choć Snickers Workwear nieustannie dokłada wszelkich starań, by wcielać w naszą markę wzorce postępowania zrównoważonego, to jednak zrównoważony rozwój niezmiennie jest wyzwaniem — to spacer po linie, wymagający łączenia różnych strategii. Naszą wizją jest przewodzenie zrównoważonemu rozwojowi przez wykorzystywanie coraz to inteligentniejszych rozwiązań i technologii. Nadążanie za szybkim tempem zmian jest ogromnym wyzwaniem — ale decydujemy się dostrzegać w tym przede wszystkim szanse.

Musimy się ostrożnie zastanawiać przed każdą decyzją, która wpływa na planetę, na ludzi, którzy z nami pracują, i na tych, którzy korzystają z naszych produktów. Kładziemy nacisk na ochronę dobrostanu pracowników, użytkowników i środowiska naturalnego, a jednocześnie utrzymujemy długotrwale wysoką jakość wyrobów oferowanych w rozsądnych cenach.

Mamy świadomość — swoich mocnych stron

Jesteśmy przedsiębiorstwem pochodzenia skandynawskiego — a zatem wywodzimy się z krainy kojarzonej z pionierską innowacyjnością, zielenią lasów, błękitem jezior i bielą ośnieżonego pejzażu. Dla wszystkich krajów tego regionu wspólne są umiłowanie natury, niskie wskaźniki skorumpowania oraz długa historia unormowanych praw człowieka. Wobec tego troska o ludzi oraz o planetę jest pod wieloma względami wpisana w DNA Snickers Workwear. Zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem jest nie poprzestawać na własnym interesie i na wymogach prawnych.

Głęboko wierzymy w wysoką jakość — z dwojakich przyczyn. Po pierwsze, to właśnie wysoka jakość redukuje z biegiem czasu ponoszone koszty. Para spodni roboczych Snickers Workwear może kosztować więcej niż budżetowa alternatywa — lecz zachowa trwałość przez o wiele dłuższy czas. Po drugie, w długim okresie większa trwałość wyrobu wiąże się z o wiele mniejszym śladem środowiskowym. Wytwarzanie produktów na długie lata jest nieodłączonym aspektem naszego zaangażowania w kwestie zrównoważenia rozwoju.

Mamy pełne przekonanie — i konsekwentnie kierujemy się tym — że nieustające doskonalenie pociąga za sobą działania i niezbędny postęp również na polu zrównoważonego rozwoju.