Projektowanie pod kątem trwałości

Tworząc odzież roboczą, która jest wytrzymała i odporna na intensywne użytkowanie, od samego początku skupiamy się na ludziach, którzy noszą nasze ubrania. Projektujemy naszą odzież pod kątem jej funkcjonalności, komfortu i trwałości oraz sprawdzamy działanie i wytrzymałość zarówno konstrukcji, jak i materiałów. Promujemy modele biznesowe o obiegu zamkniętym i stale szukamy metod na dalsze zwiększanie trwałości naszej odzieży.

Wysoka jakość oznacza wysokie wymagania

Stawiamy wysokie wymagania naszej odzieży w kwestii jej funkcjonalności. Aby zagwarantować zachowanie wysokich standardów jakości całej naszej oferty, zdefiniowaliśmy wymagania w odniesieniu do wielu fizycznych parametrów naszej odzieży. Wszelkie nowe materiały lub komponenty są starannie testowane w fazie wstępnej, a wiele z nich jest odrzucanych z uwagi na niesatysfakcjonujące działanie.

Aby mieć pewność, że wysokie standardy jakości zostaną zachowane, prowadzimy własne laboratorium w centrum doskonałości zlokalizowanym w Takums (Łotwa), obsługiwane przez inżynierów włókiennictwa. Ponadto korzystamy z usług międzynarodowych laboratoriów oferujących testy fizyczne, których nie jesteśmy w stanie wykonać wewnętrznie. Wszelkie testy przeprowadzamy zawsze zgodnie z międzynarodowymi normami.

Sprawdzone pod kątem przydatności do ciężkiej pracy

Aby zachować pozycję na rynku i oferować klientom odzież spełniającą ich wymagania, poddajemy ją starannym testom przeprowadzanym z udziałem profesjonalnych użytkowników. Otrzymywane przez nas informacje zwrotne maja kluczowe znaczenie dla procesu rozwoju produktu, a także dają nam pewność, że opracowujemy właściwe produkty o odpowiedniej funkcjonalności.

Jak to robimy

  • Testy są przeprowadzane w ścisłej współpracy między zespołem ds. rozwoju produktu i uczestnikami testu, aby dokładnie ocenić dopasowanie, konstrukcję i wygodę oraz podjąć niezbędne działania w celu ich udoskonalenia.
  • Produkty są testowane w odpowiednich warunkach pogodowych.

Dlaczego to robimy?

  • Niektóre aspekty funkcjonalności naszej odzieży można ocenić tylko po dłuższym okresie ich użytkowania, czasem już po wprowadzeniu produktu na rynek. Wyniki testów są następnie uwzględniane w ciągłym procesie rozwoju produktów.
  • Ocena działania tkanin i komponentów odzieży z perspektywy czasu w rzeczywistych warunkach i sytuacjach jest równie ważna co wyniki uzyskane w laboratorium.

Wdrażanie modeli biznesowych opartych na zasadach o obiegu zamkniętym

Aby zmierzyć się z globalnym kryzysem klimatycznym branża tekstylna musi szukać bardziej efektywnych metod produkcji i wykorzystania materiałów. Cala branża i jej poszczególni przedstawiciele, w tym firma Snickers, musi wdrożyć modele biznesowe oparte na zasadach obiegu zamkniętego i zwiększyć zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu w wytwarzanej odzieży.

Rozwojowa branża

Ponieważ branża tekstylna zwlekała z podjęciem niezbędnych działań, mierzy się teraz z presją na poprawienie swoich wyników w zakresie gospodarki obiegowej i recyklingu. Wpływają na to również europejskie przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przetwarzanie zużytych tkanin na inne tkaniny wiąże się jednak z licznymi wyzwaniami. Istnieje znacząca luka innowacyjności między technologiami obecnie dostępnymi i niezbędnymi do osiągnięcia wymaganych celów.

  • Zużyte tkaniny są z reguły przetwarzane na szmaty, panele izolacyjne lub maty.
  • Komercyjne rozwiązania dotyczące sortowania tkanin są wciąż opracowywane i nie są jeszcze powszechnie dostępne.
  • Brakuje komercyjnych rozwiązań umożliwiających recykling mieszanych tkanin i odzieży wykonanej z zastosowaniem połączenia różnych tkanin.
  • Technologie przetwarzania zużytych tkanin pozostają w dużej mierze w fazie rozwoju.
  • Aby odzież robocza była trwała i wytrzymała, wymaga zastosowania wielu różnych komponentów, co stanowi problem zarówno z punktu widzenia recyklingu, jak i downcyklingu.

Lepsza odzież robocza dzięki sprytnym rozwiązaniom

Nieustannie staramy się tworzyć wytrzymałą odzież roboczą, wywierając przy tym minimalny wpływ na środowisko. W tym celu opracowujemy różne wynalazki i stale je doskonalimy. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi technologiami, testujemy innowacyjne rozwiązania i szukamy sprytnych metod ulepszania wszystkich etapów procesu projektowania. Dzięki temu czasami jesteśmy w stanie ulepszyć coś, co już jest dobre.

Jak powiedzieliśmy wcześniej i zapewne powtórzymy jeszcze nie raz, nie możemy sprawić, aby ciężka praca stała się łatwa, ale możemy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby ułatwić jej wykonywanie.

Czytaj dalej