Nasze priorytety na przyszłość

Dysponujemy środkami, które pozwalają nam wprowadzać zmiany i wykorzystywać nasze mocne strony, identyfikując obszary, gdzie możemy wprowadzać ulepszenia oraz aktywnie działać. Swoje priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju podzieliliśmy na trzy obszary: „Nasza produkcja”, „Nasze produkty” i „Nasze oddziaływanie”. Wysiłek, jaki wkładamy w zrównoważony rozwój, koncentruje się przede wszystkim na tych właśnie obszarach, nierzadko wzajemnie ze sobą powiązanych.

Nasza produkcja

Naszym zobowiązaniem jest ścisła współpraca z odpowiedzialnymi zakładami produkcyjnymi, które realizują cele w zakresie polityki zarówno społecznej, jak i środowiskowej.

Nasze produkty

Naszym zobowiązaniem jest dostarczanie najwyższej jakości, wytrzymałych produktów, wywierających możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Nasze oddziaływanie

Naszym zobowiązaniem jest postępowanie względem środowiska naturalnego z możliwie jak największą odpowiedzialnością w skali całego naszego łańcucha wartości.