Ograniczanie śladu chemicznego

Do wytwarzania materiałów, które wykorzystujemy w naszych wyrobach, niezbędne są — podobnie jak w całej produkcji włókienniczej — chemikalia. Mamy przekonanie, że w dążeniach do zminimalizowania naszego łącznego śladu chemicznego — powiązanego nie tylko z samymi produktami gotowymi — ważne jest zarządzanie operacjami dostawców w sposób chroniący środowisko, pracowników fabryk oraz konsumentów. Uważne monitorowanie wszystkich ogniw łańcucha produkcji włókienniczej nie jest proste — jednakże usystematyzowane podejście przybliża nas do naszych celów. Co więcej, przyjmujemy odpowiedzialność za budowanie wśród naszych dostawców świadomości kwestii wspólnego śladu chemicznego.

Gospodarowanie chemikaliami

Snickers Workwear jest częścią Hultafors Group. Z myślą o tym, aby pilnować zgodności z przepisami prawa w zakresie chemikaliów, stworzyliśmy obowiązujący w całej Grupie wykaz substancji podlegających ograniczeniom (RSL), który podpisać musi każdy dostawca zaangażowany w nasze procesy produkcyjne. Naszym dążeniem jest współpraca wyłącznie z rekomendowanymi dostawcami materiałów i elementów wykończeniowych do naszych produktów. To polepsza transparentność i kontrolę nad elementami naszych produktów oraz gwarantuje zgodność z prawem. Zaangażowanie w zakresie zarządzania chemikaliami przynosi korzyści zarówno osobom zatrudnionym w ramach naszego łańcucha zaopatrzenia, jak i użytkownikom naszych produktów.

Najwyższej jakości materiały na produkty klasy premium

Do każdego produktu wybieramy najodpowiedniejsze elementy, nie godząc się przy tym na jakiekolwiek kompromisy w kwestii zgodności wykorzystywanych chemikaliów z obowiązującymi normami. Istotne korzyści w tym względzie przynosi nam nasz własny proces weryfikacji dostawców. Ponadto często pracujemy z materiałami certyfikowanymi zgodnie z normą OEKO-TEX, czyli globalnie ujednoliconym systemem probierczo-certyfikacyjnym, oraz dostawcami legitymującymi się certyfikatem zgodności z niezależnym standardem Bluesign, który kładzie nacisk na zgodność włókienniczej działalności przemysłowej z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Członkowie Swedish Chemicals Group przy RISE

Z myślą o tym, by być na bieżąco z aktualnościami na temat chemikaliów i ochrony środowiska, jesteśmy członkami organizacji Swedish Chemicals Group przy RISE (Research Institutes of Sweden — instytuty badawcze Szwecji). Członkostwo to daje nam dostęp do najaktualniejszej wiedzy o prawodawstwie i badaniach mających związek z chemią włókienniczą, do baz danych dotyczących chemikaliów, a także do wsparcia i pomocy w pilnowaniu zgodności z przepisami. Wsparcie oferowane przez tę instytucję jest perspektywiczne: dowiadując się o zmianach z wyprzedzeniem, jesteśmy w stanie wdrażać nowe postanowienia jeszcze zanim one wejdą w życie.

Członkowie Szwedzkiego Stowarzyszenia Importerów Wyrobów Włókienniczych (Swedish Textile Importers' Association)

Jesteśmy też członkami Szwedzkiego Stowarzyszenia Importerów Wyrobów Włókienniczych (Swedish Textile Importers’ Association) — organizacji handlowej zrzeszającej szwedzkie przedsiębiorstwa z sektorów tekstylnego, galanterii skórzanej, odzieży i obuwia. Organ ten zapewnia nam właściwą branży informację prawną, wsparcie w zakresie chemikaliów oraz inne informacje zorientowane na postęp w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju.