Zaangażowanie dostawców

Aby mieć pewność, że nasze produkty są wytwarzane w sposób odpowiedzialny, wyznaczamy sobie i wszystkim, z którymi współpracujemy, wysokie standardy działania.

Wdrożyliśmy odpowiednie procesy, mające na celu weryfikację partnerów (procedury due diligence), ocenę ich przejrzystości oraz kontrolę pod kątem przestrzegania naszych standardów. Zgodnie z polityką Hultafors Group, której jesteśmy częścią, przestrzegamy Kodeksu Postępowania grupy. Kodeks został opracowany na podstawie międzynarodowych standardów z myślą o zapewnieniu sprawiedliwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także wzmocnienia odpowiedzialności za środowisko w całym łańcuchu dostaw.

Zarządzanie ryzykiem i negatywnymi skutkami

Podejmujemy liczne starania, aby ograniczać ryzyko i negatywne skutki w naszym łańcuchu dostaw. W tym celu wdrożyliśmy następujące środki bezpieczeństwa:

Ocena ryzyka na poziomie kraju Wybierając kraje, w których zamierzamy prowadzić produkcję, oceniamy związane z tym potencjalne ryzyko. Niektóre rynki są obarczone takim poziomem ryzyka, na który nie jesteśmy gotowi.

Wybieranie dostawców Wszyscy nasi dostawcy, w tym dostawcy materiałów i komponentów, są starannie wybierani. Zapewnia to niezbędną przejrzystość i bezpieczeństwo zarówno z perspektywy przeprowadzania procedury due diligence, jak i z perspektywy analizy bezpieczeństwa chemicznego. Utrzymujemy również bezpośredni kontakt z naszymi dostawcami materiałów, dzięki czemu mamy większą kontrolę nad ograniczaniem negatywnego wpływu na klimat w naszym łańcuchu dostaw.

Lokalne zespoły operacyjne Firma Snickers Workwear powołała lokalne zespoły, posługujące się lokalnym językiem i dostarczające informacje na temat bieżącego funkcjonowania produkcji.

Usprawniony łańcuch dostaw Zoptymalizowany łańcuch dostaw umożliwia utrzymywanie bliskiego kontaktu z naszymi partnerami. Jest to bardzo korzystne, zarówno z perspektywy zarzadzania ryzykiem, jak i ograniczania emisji w łańcuchu dostaw.

System zgłaszania problemów Wdrożyliśmy globalny system zgłaszania problemów obsługiwany przez WhistleB i umożliwiający wszystkim zgłaszanie wszelkich potencjalnych naruszeń w całym łańcuchu dostaw.

Zgodność z przepisami

Możemy się poszczycić długotrwałą współpracą z większością naszych dostawców, wzmacnianą dzięki dialogowi, przejrzystości oraz wspólnym działaniom. Nasi dostawcy przestrzegają Kodu Postępowania Hultafors Group oraz Listy substancji objętych ograniczeniami, bezwzględnie wymaganej w odniesieniu do całego łańcucha dostaw.

Zarządzanie substancjami chemicznymi

Lista substancji objętych ograniczeniami pomaga nam zapewnić zgodność z przepisami w zakresie stosowania substancji chemicznych. Została opracowana na podstawie przepisów europejskich, jednak jej wymagania są surowsze, niż wynika to z aktów prawnych. Dodatkową kontrolę i przejrzystość można osiągnąć dzięki współpracy z wyłącznie starannie wybranymi dostawcami materiałów i komponentów używanych w naszych produktach.

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania stanowi fundament naszych relacji biznesowych i podstawę do przeprowadzania ocen wyników zakładów produkcyjnych. Kodeks został opracowany na podstawie międzynarodowych standardów z myślą o zapewnieniu sprawiedliwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także wzmocnienia odpowiedzialności za środowisko w całym łańcuchu dostaw. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Kodeksie Postępowania, którego pełna treść jest dostępna poniżej.

Kontrola zgodności z przepisami

Aby mieć pewność, że dostawcy przestrzegają naszego Kodeksu Postępowania i wymogów Listy substancji objętych ograniczeniami, wdrożyliśmy następujące mechanizmy kontroli.

Kodeks Postępowania

 • Preferowani są dostawcy przestrzegający uznanego kodeksu odpowiedzialności społecznej, takiego jak ETI, BSCI, WRAP, SA 8000, ISO 26000/ISO 26001, SMETA (Sedex), STeP OEKO-TEX® itp.
 • W ramach procesu weryfikacji przeprowadzamy zewnętrzne audyty.
 • Przeprowadzamy kontrolę due diligence w odniesieniu do producentów odzieży oraz dostawców materiałów i komponentów.
 • Lokalne zespoły operacyjne Snickers Workwear odgrywają istotną rolę w łańcuchu dostaw.

Zarządzanie substancjami chemicznymi

 • Bazujemy na informacjach Grupy chemicznej działającej przy szwedzkim instytucie badawczym RISE w celu uzyskiwania z wyprzedzeniem prognoz dotyczących istotnych zmian w przepisach w zakresie stosowania substancji chemicznych.
 • Preferujemy dostawców stosujących program zarządzania substancjami chemicznymi (OEKO-TEX®, Bluesign®, ZDHC itp.).
 • Przeprowadzamy wyrywkowe kontrole chemiczne materiałów i produktów w ramach procesu corocznej weryfikacji.

Ocena przejrzystości i ryzyka

Przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla identyfikowania ryzyka i zarządzania nim w łańcuchu dostaw. Używamy dostępnej w modelu SaaS platformy Worldfavor do kontrolowania przejrzystości łańcucha dostaw i przeprowadzania procedur due diligence. To rozwiązanie wspiera przeprowadzanie ocen ryzyka oraz weryfikowanie przestrzegania przez dostawców standardów etycznych oraz naszych wymogów. Platforma Worldfavor zapewnia następujące korzyści:

 • proces identyfikowania ryzyka w łańcuchu dostaw,
 • skwantyfikowane dane umożliwiające nam podejmowanie działań i stosowanie koniecznych środków naprawczych,
 • możliwość monitorowania i oceny wyników oraz ulepszeń w łańcuchu dostaw oraz zbierania niezbędnych danych,
 • gromadzenie danych na potrzeby raportowania naszych procedur due diligence, ocen ryzyka, oceny działań oraz przekazywania ustaleń i wniosków odpowiednim interesariuszom.

Czytaj dalej