Przekształcanie odpadów w odzież roboczą

Zrównoważone alternatywy względem obecnie wykorzystywanych materiałów

Przekształcanie odpadów w odzież roboczą

Z myślą o tym, by ograniczyć wpływ naszej działalności na planetę, dążymy do zastąpienia najczęściej wykorzystywanych przez nas włókien konwencjonalnych włóknami preferowanymi. Nasza ambicja znajdowania i wdrażania lepiej zrównoważonych alternatyw dla obecnie wykorzystywanych włókien dotyczy nie tylko nowo wprowadzanych produktów, ale i szerokiej gamy wyrobów już oferowanych, a także opakowań i elementów wykończeniowych. To oznacza, że podejmujemy wysiłki nie tylko w odniesieniu do poszczególnych sztuk odzieży czy kolekcji, lecz także w skali całego asortymentu produktowego.

„Zobowiązujemy się, by do 2030 roku 70% pozyskiwanego przez nas włókna stanowiło włókno preferowane — kamieniem milowym jest dla nas osiągnięcie poziomu 40% już w roku 2023.”

Globalna organizacja non-profit Textile Exchange definiuje włókna preferowane jako takie, których właściwości są lepiej zrównoważone pod kątem środowiskowym niż w przypadku opcji konwencjonalnych. Wdrażamy tę definicję, ujmując w niej dodatkowo wykorzystanie materiałów, za których sprawą procesy konwencjonalne zostały zastąpione procesami o udokumentowanym łagodniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Wytrzymałe produkty o dużej trwałości eksploatacyjnej

Przy zastępowaniu włókien konwencjonalnych włóknami bądź materiałami preferowanymi niezmiernie ważne jest utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów. Jedną z rządzących tym procesem reguł jest pilnowanie, żeby odzież wytwarzana z włókien preferowanych była porównywalna z dotychczasową pod względem trwałości i komfortu — ponieważ w przeciwnym razie stracilibyśmy z oczu zasadniczy aspekt zrównoważenia: oferowanie produktów o długim okresie trwałości użytkowej.

Zdajemy sobie sprawę, że ten proces zajmie wiele czasu i pochłonie mnóstwo pracy, ponieważ konieczne jest uwzględnienie wielu parametrów. Niemniej jednak, skoro rezultatem ma być pozytywne oddziaływanie, mamy pełne przekonanie, że jest to właściwa droga.

Przekształcanie odpadów w odzież roboczą

Materiały stworzone przez człowieka, takie jak nylon i poliester, można łatwo poddawać recyklingowi w celu uzyskiwania nowych surowców, które swoimi właściwościami nie ustępują pierwotnym materiałom nieprzetworzonym. Zgodnie z naszą ambicją zastąpienia włókien konwencjonalnych preferowanymi — i ograniczenia tym sposobem wpływu wywieranego na klimat — rozsądne jest ponowne wykorzystywanie surowców znajdujących się już w produkcji. Poza tym, recykling ogranicza skalę wywożenia odpadów na składowiska. Promujemy włókna z odzysku, które są certyfikowane i identyfikowalne — np. poprzez wiarygodny proces certyfikacji — jako włókna preferowane.