Produkcja

Informacje o naszych działaniach i wyznaczaniu standardów dla naszych dostawców w celu uzyskania gwarancji, że nasza odzież jest produkowana w odpowiedzialny sposób.

Każda sztuka wytwarzanej przez nas odzieży ma wpływ na planetę. Aby zmniejszyć ten wpływ, poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam poprawić wszystkie aspekty działalności. Nasz proces podejmowania decyzji opiera się na sprawdzonych metodach i standardach, obliczamy nasze emisje, stosując Protokół w Sprawie Emisji Gazów Cieplarnianych, oraz przeprowadzamy analizy cyklu życia naszych produktów, aby łatwiej zidentyfikować obszary wymagające poprawy. 

Nasze cele klimatyczne są zgodne ze ścieżką 1,5°C określoną przez Porozumienie Paryskie we wszystkich trzech aspektach Protokołu w Sprawie Emisji Gazów Cieplarnianych. Wyznaczamy wysokie standardy działania dla wszystkich naszych partnerów, aby mieć pewność, że nasza odzież jest produkowana w sposób odpowiedzialny. Starannie wybieramy partnerów i dostawców oraz stosujemy odpowiednie procesy ich weryfikacji (due diligence), zapewniania przejrzystości i kontroli. Zgodnie z polityką Hultafors Group, której jesteśmy częścią, wymagamy od naszych dostawców przestrzegania Kodeksu Postępowania grupy. Kodeks został opracowany na podstawie międzynarodowych standardów z myślą o zapewnieniu sprawiedliwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także wzmocnienia odpowiedzialności za środowisko w całym łańcuchu dostaw. Współpracujemy z naszymi dostawcami poprzez:

  • zarządzanie ryzykiem i negatywnymi skutkami,
  • zapewnianie zgodności z przepisami i wdrażanie działań kontrolnych,
  • przeprowadzanie ocen przejrzystości i ryzyka.

Więcej informacji na temat

Produkcja

Zaangażowanie dostawców

Produkcja

Nasza działalność

;

Czytaj dalej

Współpraca

Projektowanie

;